Iepazīstinu jūs ar jauno dramaturģi Ivetu Ķērpi

Iveta Ķērpe
Fotogrāfs: Māris Ločmelis
      Protams, šeit īsā replikā nav vietas perfektai analīzei, bez tam esmu lasījis pagaidām tikai 3 Ivetas lugas, no kurām 2 esmu iestudējis (“Mednieka Sirds” un “Sesku Princese”). Gribu norādīt uz žanru (līdz ar to atmosfēras) daudzveidību, kas parādās jau šo 3 darbu ietvaros. –
      “Mednieka Sirds” ir romantiska pasaka par jaunības mīlestību ar jaunības lugām raksturīgām nelaimīgām beigām, savukārt, “Sesku princese” ir izteikti mūsdienīga situāciju komēdija (beigas izskan ironiski), par notikumiem modernā firmā, kura nodarbojas ar sesku tirdzniecību, un šī dīvainā biznesa ietvaros veido savu reklāmas kampaņu. Tajā galvenā varone kļūst par reklāmas tēlu, jau minēju – Sesku Princesi. Trešā luga, kas saucas “Topija” ir vēsturiskas fikcijas žanrā – proti – personas, valdnieki, politiķi lugā darbojas senās Romas laikos, bet atsauces un personāžu valoda ir visnotaļ mūsdienīga. Šī luga ieturēta izteiktā drāmas žanrā, tās nobeigumā ieskanas traģiskas notis.
      Kopumā Ivetas lugas pieder tradicionālas ievirzes domājošai dramaturģijai, kurā jēgas izriet no cīņas darbības, teksta un skatuviskās realitātes attīstības interpretācijas, ja uzdrošināmies to atšķirt no eksperimentējošas (piemēram, pašlaik citos teātros parādās iestudējumi, kas atgādina agrāko laiku teatralizētus “kultūras pasākumus”, pēta politiskas aktualitātes un tādā garā, kas arī ir apsveicami).
      Turpinot sarunu par Ivetas lugām, no režisora viedokļa: kas ir pievilcīgākais šajos darbos – viegli nolasīt topošās izrādes darbību – neskatoties uz to, ka tā plūst slēpti, zemtekstos, aiz sadzīviskām sarunām un norisēm, reizēm arī aiz pirmajā plānā uzstādītu iracionālu notikumu (pasaka) vai absurda (komēdijā) paradoksālajiem uzplaiksnījumiem. No tā izriet svarīga konsekvence – aktieriem varam piedāvāt neparasti krāsainas (atraktīvas) lomas, ar rakstura obligātu attīstību darbībā, jo tas ir svarīgākais ceļš, kā varam iedzīvoties lugas pasaules uzskatu sistēmā, citi teiktu: autora domāšanā un viņa analizēto jēgu laboratorijā.

Andris Zeibots, Dramaturgs un režisors