STUDIJAS

Dramaturgu teātra 1. studija tika uzņemta 2009. gadā.  Interesenti  var pieteikties Dramaturgu teātra
31. studijai, kas sāksies 2024. gada aprīlī. Biedra nauda – 70 eiro mēnesī. Lai pieteiktos, atsūtiet savu
vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru uz e-pastu dramaturgu.teatris@gmail.com
Studiju nodarbības notiek pēc teātra galvenā režisora Hermaņa Paukša izstrādātas apmācību
metodes. Hermanis Paukšs nu jau gandrīz četrdesmit gadus nodarbojas ne tikai ar režiju un
rakstniecību, bet arī ar teātra pedagoģiju, un laika gaitā ir izveidojis efektīvu aktieru apmācības
sistēmu, ko vēl arvien turpina pilnveidot.
Studijā tiek uzņemti visi gribētāji, kas sasnieguši 14 gadu vecumu, bez iestājeksāmeniem un citiem
priekšnoteikumiem, jo pieredze rāda, ka ne ar kādām pārbaudēm nav iespējams noteikt, no kura
pretendenta iznāks aktieris un no kura – ne. Daudzi no tiem, kas pie mums ieradās, nespēdami ne
brīvi pakustēties, ne sadzirdami un saprotami parunāt, tagad ir izveidojušies par spēcīgiem un
spilgtiem aktieriem. Galējais studijas dalībnieku vecums nav noteikts, jo teātrim ir nepieciešami visu
paaudžu aktieri.
Studijā valda cieņas pilna attieksme pret katru topošo aktieri, lai cik nevarīgs tas sākumposmā liktos.
Šeit neviens jūs nekritizēs, neviens uz jums nekliegs, bet pamazām – ar mērķtiecīgu un efektīvu
vingrinājumu palīdzību – visiem attīstīs aktiermeistarības pamatus, kas tiks pilnveidoti izrāžu
iestudēšanas gaitā. Pēc studijas beigšanas izsniedzam atbilstošu sertifikātu un visi gribētāji var palikt
teātra trupā, jo tiek sagatavoti pietiekami labā līmenī.
Mācību process studijā ilgst 18 mēnešus. Pirmos 5 mēnešus studisti nodarbojas ar vingrinājumiem,
kas izveido nepieciešamo bāzi aktiermeistarībā, skatuves runā un kustībā; atlikušajā laikā ar studijas
dalībniekiem tiek iestudētas un parādītas 3 izrādes.
Maksimālais nodarbību apmeklējuma skaits audzēkņiem netiek noteikts: kas vēlas un spēj, var nākt
bez papildu maksas kaut uz visām nodarbībām. To skaits (atkarībā no dalībnieku skaita) vidēji ir ap 20
nodarbībām mēnesī. Minimālais apmeklējumu skaits: 4 nodarbības mēnesī. Šīs 4 nodarbības katram
mēnesim tiek īpaši ieplānotas, iepriekšējā mēnesī veicot visu dalībnieku aptauju un ņemot vērā katra
iespējas uz nodarbībām tikt. Ja kāds kādu mēnesi vispār netiek, tad viņam ir iespēja to kompensēt,
nākot biežāk citos mēnešos. Šāda kārtība ļauj iegūt pietiekamas iemaņas un zināšanas tiem, kam maz
laika, kā arī dod iespēju biežāk nodarboties tiem, kam ir vēlēšanās un iespēja to darīt.
Mēs rēķināmies arī ar to, ka ne visi cilvēki nāk uz studiju, lai pēc tās beigšanas turpinātu spēlēt teātri.
Daļa no studijas audzēkņiem vēlas paaugstināt savas izredzes citās profesijās, uzlabojot runas un
kustību spējas, apgūstot iemaņas valdīt pār sevi, pārvarēt kautrību, nedrošību un uztraukumu
atbildīgos brīžos, nezaudēt vēsu prātu kritiskās situācijās. Vēl citi izjūt nepieciešamību emocionāli
izlādēties pēc saspringta un nervoza darba. Ir arī tādi, kas pēc mūsu studijas beigšanas dodas uz kādu
teātra augstskolu ārzemēs. Attieksme pret visiem ir vienāda.
Pats mācību process ir bez maksas, taču studiju dalībniekiem jāpiedalās kopējo izdevumu segšanā
(telpu īre, komunālie maksājumi, izrādēm nepieciešamais u.c.), tāpēc noteikta biedra nauda.