Dramaturgu teātris viesojas Raiņa dzimtajās mājās

Raina maja BerkTautas dzejnieka Raiņa 150.dzimšanas dienā, š.g. 11.septembrī Dramaturgu teātra aktieru trupas dalībnieki dosies uz Daugavpils novada Kalkūnes pagastu, kur Berķenelē, kas Latvijā pazīstama kā Raiņa bērnības zeme, piedalīsies lielā un vērienīgā uzvedumā – Raiņa un Aspazijas jubilejas gadam veltīto pasākumu cikla “Vai atmini mani? Rainis” četrās ainās, otrajā ainā ”… manas bērnības atmiņas saule ”.

Šī muzikālā uzveduma režisors ir Ivars Brakovskis, scenāriju veidojusi Alda Krastiņa, tajā piedalīsies gan Daugavpils novada amatiermākslas kolektīvi, gan vesela virkne citu vietējo kolektīvu un viesmākslinieku, kuru vidū būs arī Dramaturgu teātra aktieru trupa. Šī teātra aktieri Agita Ijaba, Aiga Alksne, Andrejs Saldavs, Andris Ūdris, Baiba Kūlaine, Inese Pavēne, Jānis Steps, Jānis Šmits, Māris Gipters, Uldis Karlovs-Karlovskis, Ulvis Berkmanis un Žanete Dondukova piedalīsies divās lieluzveduma epizodēs – “Daugava” un “Zelta Zirgs”, atveidojot tajās 19. gs. beigu ainas – laiku, kad lielais Rainis vēl bija vien mazais Žaniņš.